Khửa mở dịch vụ xem sim số đẹp hợp mệnh bạn hay ko đấy =))

Go down

Khửa mở dịch vụ xem sim số đẹp hợp mệnh bạn hay ko đấy =))

Bài gửi by Black Fox on 31/1/2010, 1:34 am

keke, thấy cũng hay hay nên lập topic, ai có nhu cầu thì vứt cho Khủa số + ngày tháng năm sinh. Chú ý là xem dự trên sự phong thủy của từng con số chứ ko phải Khánh chém bừa đâu nhé!

Trước hết là xem cho chính mình: số: 098.6650.0.98 - 09/8/1990
1. Âm Dương (2 điểm): ( Theo Hà Đồ thì các số 2,4,7,8 thuộc âm số. 1,3,6,9 thuộc dương số. 0 và 5 là trung hòa )
Trong dãy số của bạn 0986650098 có 2 số thuộc âm số và 4 số thuộc dương số. Như vậy là số mang vận Dương. Bạ...n là nam giới, rất tốt.
Được 2/2 điểm

2. Ngũ hành (2 điểm):
Ngũ hành của thân chủ: Thổ.
Ngũ hành của dãy số Hỏa.
Ngũ hành của dãy số tương sinh với ngũ hành của thân chủ, rất tốt.
Điểm 2/2.

3.Thiên thời(2 điểm):
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát Bạch Quản, số 8 là vượng khí Trong dãy số có số 8, dãy số được về Thiên thời.
Điểm 2/2.

4. Quái Khí(2 điểm):
Dãy số ứng với quẻ Sơn Hỏa Bỉ. Ý nghĩa hình tượng của quẻ: Vui vẻ ở trước cửa nhà Là quẻ mang điềm cát, rất tốtcho người sử dụng.
Điểm 2/2

5. Quan niệm (2
điểm
):
Tổng số nước 1.
Được 0/1 điểm.
Có chứa cặp số lộc phát ( 8 - 6 ). Được 1/1 điểm.

Như vậy tổng
điểm là
: 9/10


Thùy zớ: 098.4688.098 - 09/8/1990

1. Âm Dương (2 điểm): ( Theo Hà Đồ thì các số 2,4,7,8 thuộc âm số. 1,3,6,9 thuộc dương số. 0 và 5 là trung hòa ) Trong dãy số của bạn 0984688098 có 5 số thuộc âm số và 3 số thuộc dương số. Như vậy là số mang vận Âm. Bạn l...à nữ giới, rất tốt.
Được 2/2 điểm


2. Ngũ hành (2 điểm):
Ngũ hành của thân chủ: Thổ.
Ngũ hành của dãy số Mộc.
Ngũ hành của dãy số tương khắc với ngũ hành của thân chủ, cần tránh.
Điểm 0/2.

3.
Thiên thời
(2 điểm):
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004- 2023 do sao Bát Bạch Quản, số 8 là vượng khí Trong dãy số có số 8, dãy số được về Thiên thời.
Điểm 2/2.

4. Quái Khí(2 điểm):
Dãy số ứng với quẻ Trạch Thủy Khốn.
Ý nghĩa hình tượng của quẻ: Cho leo thang lên cây rồi rút thang Là quẻ mangđiềm hung, rất xấu cho người sử dụng. Điểm 0/2

5. Quan niệm (2 điểm):
Tổng số nước 10.
Được 1/1 điểm.
Có chứa cặp số lộc phát ( 8 - 6 ). Được 1/1 điểm.

Như vậy tổng điểm là: 6/10

ku Đức FUCK: 0168.9929.048 -31/1/1990
1. Âm Dương (2 điểm): ( Theo Hà Đồ thì các số 2,4,7,8 thuộc âm số. 1,3,6,9 thuộc dương số. 0 và 5 là trung hòa )
Trong dãy số của bạn 01689929048 có 4 số thuộc âm số và 5 số thuộc dương số.
Như vậy là số mang vận Dương. B...ạn là nam giới, rất tốt. Được 2/2 điểm

2. Ngũ hành (2 điểm):
Ngũ hành của thân chủ: Thổ.
Ngũ hành của dãy số Thổ.
Ngũ hành của dãy số trung lập với ngũ hành của thân chủ, bình thường.
Điểm 1/2.

3.Thiên thời(2 điểm):
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004 - 2023 do sao Bát Bạch Quản, số 8 là vượng khí Trong dãy số có số 8, dãy số được về Thiên thời.
Điểm 2/2.

4. Quái Khí(2 điểm):
Dãy số ứng với quẻ Sơn Trạch Tổn.
Ý nghĩa hình tượng của quẻ: Thả mồi nhỏ, bắt cá lớn Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng. Điểm 2/2

5. Quan niệm (2điểm):
Tổng số nước 6. Được 0.5/1 điểm.
Có chứa cặp số lộc phát ( 8 - 6 ). Được 1/1 điểm.

Như vậy tổng điểm là: 8.5/10

Na Nhữ: 0904..185.145 - 28/7/1990:

1. Âm Dương (2 điểm): ( Theo Hà Đồ thì các số 2,4,7,8 thuộc âm số. 1,3,6,9 thuộc dương số. 0 và 5 là trung hòa )
Trong dãy số của bạn 0904185145 có 3 số thuộc âm số và 3 số thuộc dương số.
Như vậy là số mang vận Trung Hòa.... Bạn là nữ giới, rất tốt. Được 2/2điểm

2. Ngũ hành (2 điểm):
Ngũ hành của thân chủ: Thổ.
Ngũ hành của dãy số Mộc.
Ngũ hành của dãy số tương khắc với ngũ hành của thân chủ, cần tránh. Điểm 0/2.

3.Thiên thời(2 điểm):
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004- 2023 do sao Bát Bạch Quản, số 8 là vượng khí Trong dãy số có số 8, dãy số được về Thiên thời.
Điểm 2/2.

4. Quái Khí(2 điểm):
Dãy số ứng với quẻ Bát Thuần Tốn.
Ý nghĩa hình tượng của quẻ: Thuyền cô đơn và mặc cạn được thủy triều đẩy lên Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng. Điểm 2/2

5.Quan niệm (2 điểm):
Tổng số nước 7.
Được 0.5/1 điểm.
Có chứa cặp số lộc phát ( 8 - 6 ). Được 1/1 điểm.

Như vậy tổng điểm là: 7.5/10

Thảo béo: 01.678.494.468 - 22/9/1990
1. Âm Dương (2 điểm): ( Theo Hà Đồ thì các số 2,4,7,8 thuộc âm số. 1,3,6,9 thuộc dương số. 0 và 5 là trung hòa )
Trong dãy số của bạn 01678494468 có 6 số thuộc âm số và 4 số thuộc dương số.
Như vậy là số mang vận Âm. Bạn ...là nữ giới, rất tốt.
Được 2/2 điểm

2. Ngũ hành (2 điểm):
Ngũ hành của thân chủ: Thổ.
Ngũ hành của dãy số Kim.
Ngũ hành của dãy số trung lập với ngũ hành của thân chủ, bình thường.
Điểm 1/2.

3.Thiên thời(2 điểm):
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004- 2023 do sao Bát Bạch Quản, số 8 là vượng khí Trong dãy số có số 8, dãy số được về Thiên thời.
Điểm 2/2.

4. Quái Khí(2 điểm):
Dãy số ứng với quẻ Trạch Thiên Quải.
Ý nghĩahình tượng của quẻ: Ong thoát lưới nhện
Là quẻ mang điềm hung, rất xấu cho người sử dụng. Điểm 0/2

5. Quan niệm (2điểm):
Tổng số nước 7.
Được 0.5/1 điểm.
Có chứa cặp số lộc phát ( 8 - 6 ). Được 1/1 điểm.

Như vậy tổng điểm là: 6.5/10

Hồng: 0976.498.984 - 19/5/1989
1. Âm Dương (2 điểm): ( Theo Hà Đồ thì các số 2,4,7,8 thuộc âm số. 1,3,6,9 thuộc dương số. 0 và 5 là trung hòa )
Trong dãy số của bạn 0976489894 có 5 số thuộc âm số và 4 số thuộc dương số. Như vậy là số mang vận Âm. Bạn là nữ giới, rất tốt.
Được 2/2 điểm


2. Ngũ hành (2 điểm):
Ngũ hành của thân chủ: Mộc.
Ngũ hành của dãy số Thổ.
Ngũ hành của dãy số trung lập với ngũ hành của thân chủ, bình thường.
Điểm 1/2.

3.Thiên thời(2 điểm):
Chúng ta đang ở thời kỳ từ năm 2004- 2023 do sao Bát Bạch Quản, số 8 là vượng khí Trong dãy số có số 8, dãy số được về Thiên thời.
Điểm 2/2.

4. Quái Khí(2 điểm):
Dãy số ứng với quẻ Bát Thuần Đoài.
Ý nghĩa hình tượng của quẻ: Hai con sông phối hợp chảy ra biển
Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng. Điểm 2/2

5. Quanniệm (2 điểm):
Tổng số nước 4.
Được 0/1 điểm.
Có chứa cặp số lộc phát ( 8 - 6 ). Được 1/1 điểm.

Như
vậy tổng điểm là
: 8/10

_________________
Tôi len vào vùng ký ức xa xôi
Mong tìm lại nụ cười thân thuộc nhất
Không ........!Tôi sợ khi giật mình tỉnh giấc
Tôi lại về với tất bật bon chen.....
[i]

bingo09890-buiminhkhanh-minhkhanh09890-mrstorm90-nhek25-se_k850i
avatar
Black Fox
Lie to me...again
Lie to me...again

Nam Tổng số bài gửi : 1146
Đánh giá bài viết : 3192
Join date : 20/04/2009
Age : 27

Xem lý lịch thành viên http://nhek25.myforumpro.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Khửa mở dịch vụ xem sim số đẹp hợp mệnh bạn hay ko đấy =))

Bài gửi by Khách vi on 31/1/2010, 3:06 pm

0668854407
:S ko biet tot xau the nao

Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết